Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Zorunlu Stajı Yarım Bırakarak Ayrılanlar İçin Dilekçe

Zorunlu Stajı Yarım Bırakarak Ayrılanlar İçin Dilekçe

 

Öğrenci staj yerinden ayrıldığı gün bu dilekçeyi Yüksekokul Müdürlüğüne göndermekle sorumludur.  Öğrenci sigortasını bırakıp, Yüksekokul Müdürlüğüne bildirmediği takdirde, SGK kurumu tarafından doğacak bütün yükümlülüklerden sorumludur.

Ekler

ZORUNLU STAJ AYRILIŞ DİLEKÇESİ.docx