Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programmı

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı ders içeriği ekte sunulmuştur.

Ekler

Acil Bakım Uygulamaları.pdf
Acil Hasta Bakımı 2.pdf
Acil Hasta Bakımı I.pdf
Acil Hasta Bakımı III.pdf
Acil Hastaya Yaklaşım ve Kurtarma Çalışmaları III.pdf
Acil Hastaya Yaklaşım ve Kurtarma Çalışmaları IV.pdf
Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları I.pdf
Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları II.pdf
Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları III.pdf
Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları IV.pdf
Ambulans Servis Eğitimi II.pdf
Ambulans Servis Eğitimi III.pdf
Ambulans Servis Eğitimi III.pdf
Ambulans Servis Eğitimi III.pdf
Ambulans Servisi Eğitimi I.pdf
Anatomi.pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I.pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II.pdf
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme 2.pdf
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme 4.pdf
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I.pdf
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme III.pdf
Beden Eğitimi.pdf
Bilgisayar.pdf
Bilgisayara Giriş.pdf
Deontoloji ve Tıbbi Etik.pdf
Enfeksiyon Hastalıkları.pdf
Farmakoloji.pdf
Fizyoloji.pdf
Güzel Sanatlar.pdf
Mesleki Uygulama I.pdf
Mesleki Uygulama II.pdf
Müzik I.pdf
Patofizyoloji.pdf
Psikoloji.pdf
Radyolojide Korunma ve Sağlık.pdf
Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı I.pdf
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II.pdf
Tıbbi Biyoloji ve Genetik.pdf
Tıbbi Terminoloji 2.pdf
Tıbbi Terminoloji I.pdf
Tıbbi Terminoloji.pdf
Türk Dili 2.pdf
Türk Dili I.pdf
Yabancı Dil 2(İngilizce).pdf
Yabancı Dil I(İngilizce).pdf