Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi Programı

Anestezi Programı ders içeriği ekte sunulmuştur.

Ekler

Anatomi.pdf
Anestezi Cihazı ve Ekipmanlar.pdf
Anestezi Uygulama I.pdf
Anestezi Uygulama II.pdf
Anestezik Farmakoloji.pdf
atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi I.pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II.pdf
Beden Eğitimi.pdf
Bilgi ve İletişim Teknolojisi.pdf
Enfeksiyon Hastalıkları.pdf
Fizyoloji.pdf
Genel Farmakoloji.pdf
Güzel Sanatlar.pdf
İlk Yardım.pdf
Klinik Anestezi I.pdf
Klinik Anestezi II.pdf
Meslek Etiği.pdf
Mesleki İngilizce I.pdf
Mesleki İngilizce II.pdf
Mesleki Uygulamalar.pdf
Mesleki Yabancı Dil.pdf
Reanimasyon I.pdf
Reanimasyon II.pdf
Sistem Hastalıkları.pdf
Tıbbi Terminoloji.pdf
Türk Dili I.pdf
Türk Dili II.pdf
Yabancı Dil I.pdf
Yabancı Dil II.pdf