Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Elektronörofizyoloji Programı

Elektronörofizyoloji Programı ders içeriği ekte sunulmuştur.

Ekler

Anatomi.pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I.pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II.pdf
Beden Eğitimi.pdf
Bilgi ve İletişim Teknolojisi.pdf
Elektroensefalografide Normal ve Anormal Dalga Özellikleri,Rapor Yazma Teknikleri.pdf
Elektroensefalografinin Teknik ve Nörofizyolojik Özellikleri.pdf
Elektronörofizyolojide Paranteral Uygulamalar.pdf
Elektronörofizyolojik Testler Uygulanan Nörolojik Hastalıklar.pdf
Elektronöromiyografi (ENMG).pdf
Enfeksiyon Hastalıkları.pdf
Farmakoloji.pdf
Fizyoloji.pdf
Güzel Sanatlar.pdf
Hastalıklarda Elektroensefalografi.pdf
İlk Yardım.pdf
İngilizce I.pdf
İngilizce II.pdf
İş Güvenliği.pdf
Kişilerarası İlişkiler ve Hastalarda İletişim.pdf
Klinik Nöro-Anatomi ve Nörolojik Muayene.pdf
Klinik Nörofizyoloji Enmg Laboratuvarı Pratik Uygulama.pdf
Klinik Nörofizyoloji Uyarılmış Potansiyeller (UP) Laboratuvarı Pratik Uygulamaları.pdf
Meslek Etiği.pdf
Mesleki Yabancı Dil I.pdf
Mesleki Yabancı Dil II.pdf
Mesleki Yabancı Dil.pdf
Nöro-Anatomi.pdf
Nöro-Farmakoloji.pdf
Nöro-Fizyoloji.pdf
Nörofizyolojik İncelemelerde Fizik.pdf
Nörofizyolojik Testler Yapılan Tıbbi Cihazlarda Elektriksel Güvenlik ve Elektromanyetik Uyumluluk.pdf
Nörolojik Hastalıklar.pdf
Nörolojik Hastalıklarda EMG Kullanımı.pdf
Omurilik, Periferik Sinir ve Kas Hastalıklarında Elektronöromiyografi.pdf
Polisomnografinin Uyku Bozukluklarında Kullanımı.pdf
Sistem Hastalıkları.pdf
Tıbbi Terminoloji.pdf
Türk Dili I.pdf
Türk Dili II.pdf
Uyarılmış Potansiyeller-I.pdf
Uyarılmış Potansiyeller-II.pdf
Uyarılmış Potansiyeller.pdf
Uyarılmış Potansiyellerin Klinik Kullanımı.pdf
Uyku Kayıtlama - Polisomnografi (PSG).pdf