Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Hemşirelik Programı

Hemşirelik Programı ders içeriği ekte sunulmuştur.

Ekler

Anatomi.pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I.pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II.pdf
Beden Eğitimi II.pdf
Beden Eğitimi.pdf
Beslenme ve Diyet.pdf
Beslenme.pdf
Biyokimya.pdf
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği.pdf
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği.pdf
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği.pdf
Epidemiyolojiye Giriş ve Salgın Hastalıklar.pdf
Farmakoloji.pdf
Fizyoloji.pdf
Halk Sağlığı Hemşireliği.pdf
Hemşireliğe Özel Farmakoloji.pdf
Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji I.pdf
Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji II.pdf
Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji.pdf
Hemşirelikte Kişiler Arası İlişkiler.pdf
Hemşirelikte Yönetim.pdf
İç Hastalıkları Hemşireliği.pdf
İlk Yardım ve Afetlerde Hemşirelik.pdf
Kişiler Arası İlişkiler.pdf
Meslekte Temel İlke ve Uygulamalar.pdf
Mikrobiyoloji.pdf
Patoloji.pdf
Psikiyatri Hemşireliği.pdf
Psikolojiye Giriş.pdf
Sağlık Eğitimi.pdf
Türk Dili II.pdf
Türk Dili.pdf
Yabancı Dil II.pdf
Yabancı Dil.pdf