Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Programı

İlk ve Acil Yardım Programı ders içeriği ekte sunulmuştur.

Ekler

Acil Hasta Bakımı I.pdf
Acil Hasta Bakımı II.pdf
Acil Hasta Bakımı III.pdf
Acil Sağlık Hizmetleri I.pdf
Acil Sağlık Hizmetleri II.pdf
Afet ve Arama Kurtarma Teknikleri.pdf
Anatomi.pdf
Araştırma Yöntem ve Teknikleri.pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I.pdf
atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II.pdf
Beden Eğitimi ve Vücut Değiştirme.pdf
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I.pdf
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II.pdf
Beden Eğitimi.pdf
Bilgi ve İletişim Teknolojisi.pdf
Çevre Koruma.pdf
Enfeksiyon Hastalıkları.pdf
Farmakoloji.pdf
Fizyoloji.pdf
Güzel Sanatlar.pdf
İletişim.pdf
Meslek Etiği.pdf
Mesleki Uygulama I.pdf
Mesleki Uygulama II.pdf
Mesleki Yabancı Dil I-II.pdf
Resusitasyon.pdf
Temel Elektrokardiyografi.pdf
Temel Sağlık.pdf
Tıbbi Terminoloji.pdf
Travma.pdf
Türk Dili I.pdf
Türk Dili II.pdf
Yabancı Dil I.pdf
Yabancı Dil II.pdf