Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Paramedik Programı

Paramedik Programı ders içeriği ekte sunulmuştur.

Ekler

Acil Bakım Uygulamaları.pdf
Acil Hastaya Yaklaşım ve Kurtarma Çalışmaları I.pdf
Acil Hastaya Yaklaşım ve Kurtarma Çalışmaları II.pdf
Acil Hastaya Yaklaşım ve Kurtarma Çalışmaları III.pdf
Acil Hastaya Yaklaşım ve Kurtarma Çalışmaları IV.pdf
Ambulans Servis Eğitimi 2.pdf
Ambulans Servis Eğitimi III.pdf
Ambulans Servisi Eğitimi I.pdf
Anatomi.pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2.pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I.pdf
Beden Eğitimi.pdf
Bilgisayar.pdf
Deontoloji ve Tıbbi Etik.pdf
Enfeksiyon Hastalıkları.pdf
Farmakoloji.pdf
Fizyoloji.pdf
Güzel Sanatlar.pdf
İngilizce I.pdf
İngilizce II.pdf
Mesleki Uygulama I.pdf
Mesleki Uygulama II.pdf
Psikoloji.pdf
Radyolojide Korunma ve Sağlık.pdf
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim.pdf
Sağlıkta İletişim.pdf
Tıbbi Biyoloji ve Genetik.pdf
Tıbbi Terminoloji.pdf
Türk Dili 2.pdf
Türk Dili I.pdf