Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Perfüzyon Teknikleri Programı

Perfüzyon Teknikleri Programı ders içeriği ekte sunulmuştur.

Ekler

Acil Durumlara Yaklaşım.pdf
Anatomi.pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I.pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II.pdf
Beden Eğitimi.pdf
Bilgi ve İletişim Teknolojisi.pdf
Dolaşım ve Solunum Fizyolojisi.pdf
Enfeksiyon Hastalıkları.pdf
Erişkin Kalp Hastalıkları I.pdf
Erişkin Kalp Hastalıkları II.pdf
Farmakoloji.pdf
Fizyoloji.pdf
Güzel Sanatlar.pdf
İleri Perfüzyon Teknikleri I.pdf
İleri Perfüzyon Teknikleri II.pdf
İletişim.pdf
İlk Yardım.pdf
Kardiyovasküler Anatomi.pdf
Kardiyovasküler Anestezi.pdf
Klinik Biyokimya.pdf
Klinik Perfüzyon Uygulaması I.pdf
Klinik Perfüzyon Uygulaması II.pdf
Meslek Etiği.pdf
Mesleki Yabancı Dil.pdf
Pediyatrik Kalp Hastalıkları.pdf
Pediyatrik Perfüzyon Teknikleri.pdf
Perfüzyona Giriş.pdf
Temel Perfüzyon Teknikleri I.pdf
Temel Perfüzyon Teknikleri II.pdf
Tıbbi Biyoloji ve Genetik.pdf
Tıbbi Terminoloji.pdf
Türk Dili I.pdf
Türk Dili II.pdf
Vücut Dışı Dolaşım Patofizyolojisi II.pdf
Vücut Dışı Dolaşım Teknolojisi.pdf
Vücut Dışı Dolaşımın Patofizyolojisi I.pdf
Yabancı Dil I.pdf
Yabancı Dil II.pdf