Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Radyoloji Programı

Radyoloji Programı ders içeriği ekte sunulmuştur.

Ekler

Acil Röntgen.pdf
Anatomi.pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I.pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II.pdf
Beden Eğitimi.pdf
Bilgisayara Giriş.pdf
Biyokimya.pdf
Deontoloji ve Tıbbi Etik.pdf
Enfeksiyon Hastalıkları.pdf
Farmakoloji.pdf
Fizyoloji.pdf
Genel Fizik.pdf
Genel Kimya.pdf
Genel Matematik.pdf
Güzel Sanatlar.pdf
Hastalıklar Bilgisi.pdf
İlk Yardım.pdf
Karanlık Oda Tekniği.pdf
Mesleki Uygulama I.pdf
Mesleki Uygulama II.pdf
Mesleki Uygulama III.pdf
Mesleki Uygulama.pdf
Nükleer Tıp.pdf
Psikoloji.pdf
Radyasyonun Genetik Etkileri.pdf
Radyobiyoloji.pdf
Radyoloji ve Nükleer Tıp.pdf
Radyolojide Koruma ve Sağlık.pdf
Radyolojik Anatomi.pdf
Radyolojik İnceleme.pdf
Radyolojik Yöntemler.pdf
Radyolojiye Giriş ve Temel Fizik.pdf
Röntgen Cihazlarının Yapısı.pdf
Sağlık Fiziği.pdf
Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı I.pdf
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II.pdf
Temel Psikoloji ve Davranış Bilimi.pdf
Temel Radyoterapi.pdf
Tıbbi Biyoloji ve Genetik.pdf
Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi.pdf
Tıbbi Görüntüleme ve Radyodiyagnostikte.pdf
Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji.pdf
Türk Dili I.pdf
Türk Dili II.pdf
Yabancı Dil (İngilizce) I.pdf
Yabancı Dil (İngilizce) II.pdf