Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı ders içeriği ekte sunulmuştur.

Ekler

Acil Röntgen.pdf
Anatomi.pdf
Araştırma Yöntem ve Teknikleri.pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I.pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II.pdf
Beden Eğitimi.pdf
Bilgi ve İletişim Teknolojisi.pdf
Bilgisayar.pdf
Çevre Koruma.pdf
Deontoloji ve Tıbbi Etik.pdf
Enfeksiyon Hastalıkları.pdf
Farmakoloji.pdf
Fizik.pdf
Fizyoloji.pdf
Genel Biyoloji.pdf
Genel Matematik.pdf
Güzel Sanatlar.pdf
Hastalıklar Bilgisi.pdf
İletişim.pdf
İlkyardım.pdf
İngilizce I.pdf
İngilizce II.pdf
Kimya.pdf
Meslek Etiği.pdf
Mesleki UIygulama I.pdf
Mesleki Uygulama II.pdf
Mesleki Uygulama III.pdf
Mesleki Yabancı Dil I.pdf
Mesleki Yabancı Dil II.pdf
Nükleer Tıp.pdf
Pataloji.pdf
Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma.pdf
Radyobiyoloji.pdf
Radyolojide Korunma ve Sağlık.pdf
Radyolojik Anatomi.pdf
Radyolojik İnceleme.pdf
Radyolojik Terminoloji.pdf
Radyolojik Yöntemler.pdf
Radyolojiye Giriş ve Temel Fizik.pdf
Radyoterapi.pdf
Röntgen Cihazlarının Yapısı.pdf
Sağlık Fiziği.pdf
Sağlık Yönetimi.pdf
Temel Radyoterapi.pdf
Temel Sağlık.pdf
Tıbbi Biyoloji ve Genetik.pdf
Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi.pdf
Tıbbi Görüntüleme I.pdf
Tıbbi Görüntüleme II.pdf
Tıbbi Görüntüleme III.pdf
Tıbbi Görüntüleme IV.pdf
Tıbbi Görüntüleme ve Radyodiyognastikte Kullanılan Kontras Madde.pdf
Tıbbi Terminoloji.pdf
Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji.pdf
Türk Dili I.pdf
Türk Dili II.pdf