Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Programı

Tıbbi laboratuvar Programı ders içeriği ekte sunulmuştur.

Ekler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I.pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II.pdf
Beden Eğitimi I.pdf
Beden Eğitimi II.pdf
Bilgisayar.pdf
Bilgisayara Giriş.pdf
Biyofizik.pdf
Biyokimya.pdf
Enfeksiyon Hastalıkları.pdf
Genel Biyoloji.pdf
Genel Kimya.pdf
Güzel Sanatlar.pdf
Halk Sağlığı ve Deontoloji.pdf
Hematoloji.pdf
Histoloji.pdf
İlkyardım.pdf
İmmunoloji.pdf
Klinik Biyokimya I.pdf
Klinik Biyokimya II.pdf
Klinik Hematoloji I.pdf
Klinik Hematoloji II.pdf
Klinik Hematoloji.pdf
Klinik Mikrobiyoloji I.pdf
Klinik Mikrobiyoloji II.pdf
Klinik Mikrobiyoloji ve Parazitoloji I.pdf
Klinik Mikrobiyoloji ve Parazitoloji II.pdf
Klinik Mikrobiyoloji.pdf
Klinik Patoloji I.pdf
Klinik Patoloji II.pdf
Klinik Patoloji.pdf
Laboratuvar Çalışma Esasları I.pdf
Laboratuvar Çalışma Esasları II.pdf
Laboratuvar Çalışma Esasları.pdf
Mesleki Uygulama I.pdf
Mesleki Uygulama II.pdf
Mesleki Uygulama III.pdf
Mikrobiyoloji I.pdf
Mikrobiyoloji II.pdf
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji I.pdf
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji II.pdf
Moleküler Biyolojik Yöntemler.pdf
Müzik I-II.pdf
Parazitoloji ve Entomoloji.pdf
Pataloji.pdf
Psikoloji ve Kişilerarası İlişkiler.pdf
Radyolojide Korunma ve Sağlık.pdf
Temel Anatomi.pdf
Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı.pdf
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I.pdf
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II.pdf
Temel Fizyoloji.pdf
Tıbbi Biyoloji I.pdf
Tıbbi Biyoloji II.pdf
Tıbbi Biyoloji ve Genetik I.pdf
Tıbbi Biyoloji ve Genetik II.pdf
Tıbbi İstatistik.pdf
Tıbbi Terminoloji.pdf
Türk Dili I.pdf
Türk Dili II.pdf
Yabancı Dil I(İngilizce).pdf
Yabancı Dil II (İngilizce).pdf