Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı ders içeriği ekte sunulmuştur.

Ekler

Anatomi.pdf
Araştırma Yöntem ve Teknikleri.pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I.pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II.pdf
Beden Eğitimi I.pdf
Bilgi ve İletişim Teknolojisi.pdf
Bilgisayar.pdf
Biyofizik.pdf
Biyokimya.pdf
Çevre Koruma.pdf
Enfeksiyon Hastalıkları.pdf
Farmakoloji.pdf
Fizyoloji.pdf
Genel Biyokimya.pdf
Genel Biyoloji.pdf
Genel Kimya.pdf
Güzel Sanatlar.pdf
Hematoloji.pdf
Histoloji.pdf
Hormon Biyokimyası.pdf
İlkyardım.pdf
İmmunoloji.pdf
Immunolojik Yöntemler.pdf
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı.pdf
Klinik Biyokimya I.pdf
Klinik Biyokimya II.pdf
Klinik Biyokimya.pdf
Klinik Hematoloji.pdf
Klinik Mikrobiyoloji.pdf
Klinik Patoloji.pdf
Labaratuvarda Güvenlik.pdf
Laboratuvar Aletleri.pdf
Laboratuvar Çalışma Esasları.pdf
Laboratuvar Kimyası.pdf
Meslek Etiği.pdf
Mesleki Uygulama I.pdf
Mesleki Uygulama II.pdf
Mesleki Yabancı Dil.pdf
Mikrobiyoloji.pdf
Moleküler Biyolojik Yöntemler.pdf
Parazitoloji ve Entomoloji.pdf
Parazitoloji.pdf
Pataloji.pdf
Tbbi Terminoloji.pdf
Temel Anatomi.pdf
Temel Fizyoloji.pdf
Temel Laboratuvar Uygulamaları I.pdf
Temel Laboratuvar Uygulamaları II.pdf
Tıbbi Biyoloji ve Genetik I.pdf
Tıbbi Biyoloji ve Genetik II.pdf
Tıbbi Biyoloji ve Genetik.pdf
Tıbbi Biyoloji.pdf
Tıbbi İstatistik.pdf
Tıbbi Laboratuvarda Organizasyon.pdf
Tıbbi Mikrobiyoloji I.pdf
Tıbbi Mikrobiyoloji II.pdf
Tıbbi Mikrobiyoloji III.pdf
Türk Dili I.pdf
Türk Dili II.pdf
Yabancı Dil I (İngilizce).pdf
Yabancı Dil II(İngilizce).pdf