Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

AMAÇ VE HEDEFLER

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

AMAÇ ve HEDEFLER

1.Eğitim kurumlarında yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin amaçlı ve planlı olması öğrencilerin öğrenme etkinliği açısından önemli olup, hedefler faaliyetlerin amaçlı ve planlı yürütülmesini sağladığından, bu kapsamda Yüksekokulumuzun ilk özel hedefi eğitim öğretim faaliyetlerinin amaçlarını ve önemini öğrencilerimize ve tüm personelimize aşılamaktır.

2.Yüksekokulumuz öğrencilerinin hem eğitim hem mezuniyet aşamasında sağlık alanında tam donanımlı hale gelerek, mesleki bilgi ve beceri ile kuşatılmış, sorumluluk bilincine sahip, etik değerleri yüksek sağlık personeli yetiştirmek.

3.Akademik personelin bilimsel araştırma, yayın, bilimsel toplantı katılım düzeyini arttırmak. Bu hususta yapılabilecek çalışmalara öncülük etmek.

4.Yüksekokulumuz öğrencilerinin eğitim öğretim kalitesinin arttırmak. Öğretim elemanlarımız etkin ve verimli çalışmalarının devamının sağlamak. Sürekli kendini yenileyen dinamik bir akademik ve idari kadro oluşturmak.

5.Yüksekokulumuz idari personel ihtiyacının en kısa sürede tamamlayarak, idari personelin çalışma alanlarında donanımlı eğitimlere tabi tutulması sağlamak ve personel yedeklerini oluşturmak.

6.Yüksekokulumuzun sosyal aktivite sayısını arttırmak. Öğrencilerimizin ve tüm personelimizin ortak bir sosyal paydada buluşmasını sağlayacak etkinlikler oluşturmak.

7.Yüksekokulumuz tüm akademik ve idari personeli ile öğrencilerimizin Üniversitemiz genel hedefleri doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerimizi oluşturan bilgi-kavrama-uygulama-analiz-sentez-değerlendirme sürecinde etkin ve verimli rol almasını sağlamak.

8.Yüksekokulumuzun tüm akademik ve idari personeli ile öğrencilerimizin Üniversitemiz genel hedeflerini gerçekleştirmek üzere örgüt yapısını dinamik ve aktif bir hale getirerek nitelikli bir örgütlenme gerçekleştirmek.

9.Hedeflenen tüm noktalara ulaşılıp ulaşılmadığının rasyonel olarak değerlendirilmesi yaparak, gerçekleşen ve gerçekleşemeyen hedefleri tespit etmek ve gerçekleşemeyen hedeflerdeki eksik yönleri belirlemek ve bu noktaların güçlendirilmesini sağlamak,

10.Yüksekokulumuz çağın donanımlarına uygun, yeni çalışmalara hızla adapte olabilecek şekilde aktif ve yenilikçi bir çizgiye taşımak üzere çalışmalarımızı bu yönde yürütmek.