Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Hakkında

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1993-1994 eğitim öğretim yılında Hemşirelik eğitimi vermek üzere faaliyetine başlamış ve 1993 – 1999 yılları arasında Hemşirelik programından ön lisans düzeyinde 129 ‘’Sağlık Teknikeri’’ mezunu vermiştir. Ancak, 1997 – 1998 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz bünyesinde Sağlık Yüksekokulunun açılması ve “Hemşirelik’’ eğitimi vermeye başlaması nedeniyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuza “Hemşirelik” öğrencisi alınmamıştır. Yüksekokulumuzda İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programları bulunmaktadır. 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Anestezi, Perfüzyon Teknikleri, Elektronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım II. Öğretim ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri II. Öğretim programları açılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülmüştür.
 

Yüksekokulumuzun Hedefleri


Mevcut programlarımızda okuyan öğrencilerimize en iyi bir şekilde eğitim öğretim olanaklarını sağlamak
Mezun olacak öğrencilerimize istihdam alanları yaratmak.
Üniversitemiz bünyesinde açılan Tıp Fakültesine alt eleman yetiştirmek.
İleriki zamanlarda sağlık sektörü ihtiyaçlarını karşılamak üzere nitelikli sağlık ara elemanı yetiştirmek.