Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

İLK VE ACİL YARDIM

Yüksekokulumuz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi'nde eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmekte; uygulamalar ise Üniversitemiz Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi ve İlimizdeki sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Öğretim Dili, Türkçe'dir. Öğrenim süresi 4 yarıyıldır (2 yıl). İki yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Ön Lisans diploması verilmektedir.

Eğitimin Temel Felsefesi

Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren; çağdaş, hür ve bilimsel düşünce biçimine, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, laik ve demokrat; bireyin, ailenin ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda çalışma bilgisine ve becerisine sahip ''Profesyonel İlk Yardım ve Acil Bakım Teknikeri'' yetiştirmektir.

Eğitimin Amacı

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği programında öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz, günümüzün gerektirdiği modern ilk yardım, müdahale ve acil hasta bakım konularında nitelikli bilgi, donanıma ve yeterli beceri ve deneyime sahip olmak üzere yetiştirilmekte, ayrıca olağanüstü durumlarda da arama kurtarma ve müdahale yapabilecek şekilde eğitim almaktadırlar.