Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Yüksekokulumuz Çanakkale merkezindeki kendi binasında eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmekte; uygulamalar ise Üniversitemiz Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi ve İlimizdeki sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Öğretim Dili, Türkçe'dir. Öğrenim süresi 4 yarıyıldır (2 yıl). İki yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Ön Lisans diploması verilmektedir.

Eğitimin Temel Felsefesi

Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren; çağdaş, hür ve bilimsel düşünce biçimine, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, laik ve demokrat; bireyin, ailenin ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda çalışma bilgisine ve becerisine sahip ''Profesyonel Tıbbi Görüntüleme Teknikeri'' yetiştirmektir.

Eğitimin Amacı

Programın amacı; Lise ve dengi okul mezunu örgencilerden, hastalığın tanı ve tedavisinde önemi gün geçtikçe artan çeşitli radyolojik yöntemleri (Radyografi, Ultrasonografi, Bilgisayarlı tomografi, Manyetik rezonans, v.s) eğitimi süresince edineceği temel tıp ve radyoloji bilgilerinin ve hastane uygulamalarının ışığında kullanabilen, bilgileri gerektiği gibi düzenleyebilen, bunları yaparken kendi ve hasta sağlığı açısından radyasyondan korunma ile ilgili bilgilerini yorumlayıp uygulayabilme tecrübesine ve hekim ile koordinasyon becerisine sahip ''Profesyonel Tıbbi Görüntüleme Teknikeri'' yetiştirmektir.