Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar

TIBBİ LABARATUVAR TEKNİKLERİ

Yüksekokulumuz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi'nde eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmekte; uygulamalar ise Üniversitemiz Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi ve İlimizdeki sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Öğretim Dili, Türkçe'dir. Öğrenim süresi 4 yarıyıldır (2 yıl). İki yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Ön Lisans diploması verilmektedir.

Eğitimin Temel Felsefesi

Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren; çağdaş, hür ve bilimsel düşünce biçimine, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, laik ve demokrat; bireyin, ailenin ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda çalışma bilgisine ve becerisine sahip ''Profesyonel Tıbbi Laborant'' yetiştirmektir.

Eğitimin Amacı

Bu programın amacı; lise ve dengi okul mezun öğrenciler, tıbbi laboratuvar konusunda laborantlık eğitimi vermek ve hastanelerin Patoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji-Parazitoloji ve sitogenetik laboratuvarlarında uygulanan teşhise yönelik yöntemleri yürütebilecek, elde edilen bulguları gerektiği gibi düzenleyerek amaca uygun olarak sorumlu hekime ve birime iletilebilecek "Tıbbi Laborant" yetiştirmektedir.