Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yüksekokulumuzun TÜBİTAK-2209/A Proje Başarıları

Yüksekokulumuzda TÜBİTAK-2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Kapsamında verilen projeler desteklenmeye hak kazandı.

Proje Başlığı: “Çanakkale Kalpli Göl'den İzole Edilen Mikrofungusların Amilaz Enzim Aktivitesinin Değerlendirilmesi” Yürütücü; Zeynep TURNA, Proje Akademik Danışmanı;  Dr.Öğr. Üyesi Gülçin ÖZCAN ATEŞ.

Proje Başlığı: “Çanakkale Kalpli Göl'den İzole Edilen Mikrofungusların Proteaz Enzim Aktivitesinin Değerlendirilmesi” ” Yürütücü; Gaye Su YİĞİT, , Proje Akademik Danışmanı;  Dr.Öğr. Üyesi Gülçin ÖZCAN ATEŞ.

Proje Başlığı: “Tetrachlorvinphos’un G0 Fazlarındaki İnsan Periferal Lenfositlerinde Genotoksik Etkisinin Araştırılması" Yürütücü; Ebral AKGÜN, Proje Akademik Danışmanı;  Dr.Öğr. Üyesi Hayal ÇOBANOĞLU.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)