Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

AMAÇ VE HEDEFLER

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİK PLAN KAPSAMINDAKİ 2021 - 2025 AMAÇ ve HEDEFLERİMİZ

 

Amaçlarımız

A1. Ar-Ge ve Yenilikçilik Faaliyetlerini Geliştirmek

A2. Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak

A3. Toplum ve Çevre Yararına Hizmetleri Geliştirmek

A4. Kurum Tanınırlığını Geliştirmek ve Kurumsallığı Güçlendirmek

 

Hedeflerimiz

H1. 1. Akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesini artırmak

H1. 2. Araştırma ve yenilikçilik ile ilgili altyapı ve olanakları geliştirmek

H1. 3. Katma değer yaratan bilimsel ve yenilikçi çıktıları artırmak

H2. 1. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliğini geliştirmek

H2. 2. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmak

H2. 3. Öğretim elemanlarının eğitici ve öğretici niteliklerini geliştirmek

H2. 4. Öğrencilerin öğrenme istek, kapasite ve memnuniyetlerini geliştirmek

H3. 1. Topluma yönelik hizmetlerin niceliği ve kalitesini geliştirmek

H3. 2. Çevre yararına sürdürülebilir proje ve uygulamalar geliştirmek

H4. 1. Kurumsal görünürlüğü artırmak

H4. 2. Bilimsel çıktılara erişilebilirliği artırmak

H4. 3. Kurum kültürünü korumak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak

H4. 4. Kurum içi memnuniyet, iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

AMAÇ ve HEDEFLERİMİZ

1. Eğitim kurumlarında yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin amaçlı ve planlı olması öğrencilerin öğrenme etkinliği açısından önemli olup, hedefler faaliyetlerin amaçlı ve planlı yürütülmesini sağladığından, bu kapsamda Yüksekokulumuzun ilk özel hedefi eğitim öğretim faaliyetlerinin amaçlarını ve önemini öğrencilerimize ve tüm personelimize aşılamaktır.

2. Yüksekokulumuz öğrencilerinin hem eğitim hem mezuniyet aşamasında sağlık alanında tam donanımlı hale gelerek, mesleki bilgi ve beceri ile kuşatılmış, sorumluluk bilincine sahip, etik değerleri yüksek sağlık personeli yetiştirmek.

3. Akademik personelin bilimsel araştırma, yayın, bilimsel toplantı katılım düzeyini arttırmak. Bu hususta yapılabilecek çalışmalara öncülük etmek.

4. Yüksekokulumuz öğrencilerinin eğitim öğretim kalitesinin arttırmak. Öğretim elemanlarımız etkin ve verimli çalışmalarının devamının sağlamak. Sürekli kendini yenileyen dinamik bir akademik ve idari kadro oluşturmak.

5. Yüksekokulumuz idari personel ihtiyacının en kısa sürede tamamlayarak, idari personelin çalışma alanlarında donanımlı eğitimlere tabi tutulması sağlamak ve personel yedeklerini oluşturmak.

6. Yüksekokulumuzun sosyal aktivite sayısını arttırmak. Öğrencilerimizin ve tüm personelimizin ortak bir sosyal paydada buluşmasını sağlayacak etkinlikler oluşturmak.

7. Yüksekokulumuz tüm akademik ve idari personeli ile öğrencilerimizin Üniversitemiz genel hedefleri doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerimizi oluşturan bilgi-kavrama-uygulama-analiz-sentez-değerlendirme sürecinde etkin ve verimli rol almasını sağlamak.

8. Yüksekokulumuzun tüm akademik ve idari personeli ile öğrencilerimizin Üniversitemiz genel hedeflerini gerçekleştirmek üzere örgüt yapısını dinamik ve aktif bir hale getirerek nitelikli bir örgütlenme gerçekleştirmek.

9. Hedeflenen tüm noktalara ulaşılıp ulaşılmadığının rasyonel olarak değerlendirilmesi yaparak, gerçekleşen ve gerçekleşemeyen hedefleri tespit etmek ve gerçekleşemeyen hedeflerdeki eksik yönleri belirlemek ve bu noktaların güçlendirilmesini sağlamak,

10. Yüksekokulumuz çağın donanımlarına uygun, yeni çalışmalara hızla adapte olabilecek şekilde aktif ve yenilikçi bir çizgiye taşımak üzere çalışmalarımızı bu yönde yürütmek.

 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)