Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

MİSYON VE VİZYON

Üniversitemiz Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri aşağıdaki gibidir:

ÇOMÜ Misyonu: 

Alanında öncü ve girişimci bireyler yetiştiren; Ar-Ge odaklı, uygulamaya dönük, çok disiplinli ve proje tabanlı araştırmalar üreten; paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkiler geliştiren;

“Kalite odaklı ve yenilikçi bir üniversite olmak”

 

ÇOMÜ Vizyonu: 

 Özgürlükçü, yenilikçi ve girişimci yönüyle; kalite odaklı gelişmeyi hedefleyen ve araştırma temelli

“Uluslararası alanda güçlü bir üniversite olmak”

 

Temel Değerlerimiz: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; bulunduğu değerli coğrafya içerisinde kuruluşundan bugüne kadar elde ettiği tüm kazanımları ile yüksek değerlere sahip bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir. Bu Değerlerimiz:

 • Adalet ve Liyakat
 • Aidiyet
 • Çevre Duyarlılığı
 • Demokratik Katılımcılık
 • Düşünce ve İfade Özgürlüğü
 • Etik Davranış
 • Evrensel Değerlere Saygı
 • Farklılıklara Saygı
 • Girişimcilik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık
 • Hesap Verebilirlik
 • İş Birliği, Dayanışma ve Paylaşma
 • Kalite Kültürü
 • Kentle Bütünleşme
 • Şeffaflık
 • Tarihine ve Coğrafyasına Sahip Çıkma
 • Verimlilik
 • Yaşam Boyu Öğrenme

ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİSYONU

Evrensel değerlere saygılı, topluma katkı sağlayan, değişim ve gelişmelere kolayca uyum sağlayabilen, mesleklerine yönelik temel bilgi ve becerileri kazanmış, öncelikle insan sağlığını hedefleyen, katılımcı, paylaşımcı, etik değerlere bağlı ve sorumluluk bilinci üst düzeyde olan bireyler yetiştirmektir.

 

ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU VİZYONU

Vereceği öğrenci odaklı ve uygulama ağırlıklı eğitim-öğretim ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, saygın ve önder bir meslek yüksekokulu olmaktır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)