Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tarihçe

           Meslek yüksekokulları üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumları olup, eğitim öğretim süreleri 2 yıldır. Mezun olma hakkı kazanan öğrencilere üniversitelerden önlisans diploması verilir. Teknik bölümlerden mezun olan öğrenciler “Tekniker” ünvanı kazanır.

            Meslek Yüksek Okullarının açılmasındaki amacı; gerçek anlamda ara kademe teknik elemanlarının öğretimini gerçekleştirmektir. Günümüze kadar mezun olanlarının sayısı ortalama 700.000 kadardır ve Türkiye " de ilk eğitim 1911 yılında "Kondüktör Fen Mektebi" adıyla bir okulun kurulmasıyla başlamıştır. 1922 yılında bu okulun adı" Nafıa Fen Mektebi" olarak değiştirilmiş ve öğrenim süresi ortaokulundan sonra iki yıl olarak tespit edilmiştir. 1944 yılında aynı okula sanat ve Yapı Enstitüsü mezunları da alınarak okulun süresi iki yıl olarak tespit edildi ve mezunlara da " Fen Memuru" yerine tekniker ünvanı verildi. 1965 yılında biri Ankara'da diğeri İstanbul'da olmak üzere Tekniker Yüksek Okulu öğrenime açıldı. 1968 yılında Tekniker okullarının tümü, 1971 yılında ise Tekniker Yüksek Okulları kapatıldı. 1974-1975 öğrenim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Meslek Yüksek Okulları açıldı. Meslek Yüksek Okulları lise ve dengi okullardan sonra ilgili bölümlerde 2 yıl yüksek tahsil veren okullardır. 1982 yılında Meslek Yüksek Okulları üniversitelere bağlandı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1993–1994 öğretim yılında hemşirelik eğitimi vermek üzere eğitim öğretime başlamış ve 1993–1999 yılları arasında hemşirelik programından önlisans düzeyinde 129 sağlık teknikeri mezunu vermiştir. Ancak Ulusal Sağlık Kongresi kararları gereği sağlık hizmetlerinde verimliliği arttırmak amacıyla, sağlık eğitimi yeniden yapılandırma projesi kapsamında Yüksek Sağlık Şurası kararları doğrultusunda Bakanlar Kurulu Kararı ile lisans düzeyinde Sağlık Yüksekokulu kurularak hemşirelik eğitimi AB normlarına uygun olarak yapılandırıldığından 1997–1998 öğretim yılında ve daha sonraki yıllarda Üniversitemiz bünyesinde Sağlık Yüksekokulu açılarak hemşirelik eğitimi vermesi nedeniyle Yüksekokulumuza Hemşirelik öğrencisi alınmamış, diğer programlarımızdaki eğitim öğretim faaliyetlerimiz ile Yüksekokulumuz mesleki ve teknik donanıma sahip sağlık teknikerleri yetiştirmeye devam etmiştir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz bugün 7 programda;

1.İlk ve Acil Yardım Programı,

2.Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı,

3.Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı,

4.Anestezi Programı,

5.Elektronörofizyoloji Programı,

6.Perfüzyon Teknikleri Programı ve

7. Eczane Hizmetleri Programı

eğitim-öğretim hizmetini yürütmektedir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim öğretime başladığı 1993-1994 eğitim öğretim yılında bu yana Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ilke ve hedeflerine uygun şekilde eğitim ve öğretimini sürdürmeye devam etmektedir. Yüksekokulumuz Türkiye de ihtiyaç duyulan mesleki donanıma sahip, meslek etiğini ön planda tutan, nitelikli sağlık personelini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)