Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Birim Kalite Güvence Dokümanlarına Yönelik Kanıtlar

KİDR, KİDR değerlendirmesi, ÖDR, Stratejik Eylem Planı gibi Akademik Birim Kalite Güvence Dokümanlarına Yönelik Kanıtların yer aldığı tablo için tıklayınız.

 

Akademik Birim Kalite Güvence Komisyonu Toplantılarına İlişkin Diğer Örnek Kanıtlar:

16 Aralık 2022 tarihinde saat 15.00’te Rektörlük toplantı salonunda, Üniversitemiz Kalite Güvence Komisyonunda görevli olan ilgili akademik birim sorumlusu komisyon üyesi öğretim üyelerinin katılımı ve Meslek Yüksekokulumuz birim iç değerlendirme (KİDR) raporunun yazımında görevli komisyon üyeleri ile gerçekleştirilen iyileştirme toplantısına katılım sağlanmıştır. Toplantıda, 2021 yılına ait KİDR raporlarındaki şeklen ve niteliksel eksiklikler değerlendirilerek iyileştirilmesi için yapılacaklar görüşülmüştür. Toplantı fotoğrafı aşağıdadır:

30.06.2022 tarihinde Kalite Güvence İç Kontrol Komisyonu Toplantısı yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve fotoğraf için tıklayınız.

21.07.2022 tarihinde Kalite Güvence Süreçlerine Yönelik Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Toplantı katılım listesi ve fotoğrafı için tıklayınız. Kalite Güvence Süreçlerine Yönelik Değerlendirme Formu için tıklayınız.

25.11.2022 tarihinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kalite Güvence Süreçlerine Yönelik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir, tıklayınız.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)