Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Personel Destek Hizmet Faaliyetleri

Personel Destek Hizmet Faaliyetlerine ilişkin iyileştirme kanıtları aşağıdadır:

- 03.10.2022 tarihinde İdari Personelimizle Kalite Güvence Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Link: https://shmyo.comu.edu.tr/arsiv/etkinlikler/idari-personelimizle-kalite-guvence-komisyonu-topl-r688.html

 

- 30.11.2022 tarihinde  "Ofis Çalışanlarında Kas İskelet Sistemi Sorunları, Ergonomi ve Egzersiz" Konulu Seminer verildi. (Hem idari personele, hem de akademik personele yönelik olduğundan, destek hizmet faaliyetlerine eklenmiştir.) Etkinlik linki:

https://shmyo.comu.edu.tr/arsiv/etkinlikler/ofis-calisanlarinda-kas-iskelet-sistemi-sorunlari--r690.html

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)