Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tanımlı Süreçlerin İyileştirilmesi Örnek Kanıtlar

Tanımlı Süreçlerin İyileştirilmesine İlişkin Örnek Kanıtlar Aşağıdadır:

Form ve Dilekçe Örnekleri: https://shmyo.comu.edu.tr/ogrenci/formlar-ve-dilekceler-r32.html

Birim Görev Tanımları: https://shmyo.comu.edu.tr/birim-gorev-tanimlari-r62.html

Personel Görev Tanımları: https://shmyo.comu.edu.tr/shmyo-gorev-tanimlari-r56.html

Yazı İşleri İş Akış Şemaları: https://shmyo.comu.edu.tr/yazi-isleri-is-akis-semalari-r53.html

Öğrenci İşleri İş Akış Şemaları: https://shmyo.comu.edu.tr/ogrenci-isleri-is-akis-semalari-r54.html

Muhasebe İş Akış Şemaları: https://shmyo.comu.edu.tr/muhasebe-is-akis-semalari-r55.html

Bologna AKTS Ders Bilgi Paketi İyileştirme Sürecinin iyileştirilmesine ilişkin örnek 13.10.2022 tarihli ve E-13073797-109.04-2200241734 sayılı yazımız için tıklayınız.

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)