Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kalite Güvence Politikamız

Birim Kalite Güvence Politikamız

Milli çıkarlarımız doğrultusunda Sağlık Bakanlığı, YÖK ve YÖKAK standartları gereğince üniversitemiz adına geleceğin nitelikli, kalite odaklı mesleki etik ve sorumluluğun bilincinde bireylerin sağlık sektörüne kazandırılması misyonunu üstlenmiş, toplum sağlığını önemseyen, iletişimci, önyargısız, endüstri 4.0 ve toplum 5.0 koşullarında proaktif, yenilikçi, girişimci, yetkin, eğitim, araştırma ve hizmet sunumu sağlayan, şeffaf, güvenilir, hesap verebilir, sürekli iyileştirmeye, gelişmeye ve değişime açık bir meslek yüksekokulu olmayı hedefleyerek Kalite Güvence Politikası’nı bu yönde dizayn etmiştir.

Bu bağlamda;

Meslek Yüksekokulumuzun;

Misyonu: Evrensel değerlere saygılı, topluma katkı sağlayan, değişim ve gelişmelere kolayca uyum sağlayabilen, mesleklerine yönelik temel bilgi ve becerileri kazanmış, öncelikle insan sağlığını hedefleyen, katılımcı, paylaşımcı, etik değerlere bağlı ve sorumluluk bilinci üst düzeyde olan bireyler yetiştirmektir.

Vizyonu: Vereceği öğrenci odaklı ve uygulama ağırlıklı eğitim-öğretim ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, saygın ve önder bir meslek yüksekokulu olmaktır.

Temel Değerleri; Ortak Akıl ve Katılımcılık, Etik Değerlere Bağlılık, Kurumsal Aidiyet, Yenilikçilik ve Girişimcilik, Çevreye Saygı ve Duyarlılık, Evrensel ve Toplumsal Değerlere Saygı, Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek.

Stratejik Amaçları:

  • A1. Ar-Ge ve Yenilikçilik Faaliyetlerini Geliştirmek
  • A2. Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak
  • A3. Toplum ve Çevre Yararına Hizmetleri Geliştirmek
  • A4. Kurum Tanınırlığını Geliştirmek ve Kurumsallığı Güçlendirmek

 

Üniversite Kalite Güvence Politikası

Ekler

Çanakkale Sağlık Hizmetleri MYO Kalite Güvence Politikası.pdf
ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)