Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

MEYOK Yönergesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu'nun 24.02.2022 tarihli ve 03 sayılı toplantısında alınan 11 no.lu karar ile ÇOMÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi kabul edilmiştir.

MEYOK Yönergesi ekte sunulmuştur.

 

Ekler

MEYOK Yönergesi.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)