Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Staj İşlemleri ve Dosyaları

Staj tarihlerini ana sayfamızdaki "Duyurular" bölümünden takip ederek verilen süre içerisinde istenen belgeleri hazırlayıp müracaatınızı yapınız.

Bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmaz.

Staj işlemleri ile ilgili Form, Sözleşme vb. belgelerinizi Yüksekokulumuz Staj Komisyonu Başkanı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Ali BERBER’e imzalatmanız gerekmektedir.

Staj Formu, Staj Sözleşmesi ve Staj Beyanname Dilekçesi ekte sunulmuştur.

STAJ BASAMAKLARI

1- Staj Yönergesinde tanımı yapılan bir hastane belirleyiniz.

2- Belirlemiş olduğunuz hastanenin eğitim yetkilisi ile temasa geçerek staj imkanları hakkında ön bilgi sahibi olunuz. (Stajyer kabul ediliyor mu? Kontenjan kaç kişi? Hangi tarihler arasında stajer kabul ediliyor? Staj öncesinde yapılması istenen herhangi bir sağlık taraması var mı? vb)*

3- Yönergede belirtilen kriterlere uygun bir hastane belirledikten sonra Yüksekokulumuz web sayfasından staj belgelerinin çıktılarını alarak aşağıdaki basamakları takip ediniz.

 

Staj belgeleri listesi aşağıdaki gibidir:

-EK1 STAJ YERİ BİLDİRİM FORMU

-EK2 ZORUNLU STAJ FORMU (3 nüsha)

-*EK3 İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM SÖZLEŞMESİ (3 nüsha)

-EK4 STAJ BEYANNAME DİLEKÇESİ (3 nüsha)

-EK5 STAJ ÇALIŞMASI GÜNLÜK DEVAM ÇİZELGESİ (2 nüsha)

-EK6 KURUM/KURULUŞ STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (2 nüsha)

-EK7 STAJ KOMİSYONU DEĞERLENDİRME FORMU

-EK8 SHMYO STAJ DEFTERİ

*Sözleşme istemeyen hastaneler için zorunlu değildir.

  • Staj Yeri Bildirim Formu (Ek1), Zorunlu Staj Formu (Ek2), İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi (Ek3), Staj Beyanname Dilekçesi (Ek4) çıktılarını alarak gerekli alanları doldurduktan sonra Program Koordinatörü imzalatınız. (Eksik bilgileri olan belgeler danışmanlar tarafından imzalanmayacaktır.)
  • Program koordinatörü ve staj komisyonu başkanı, belirlemiş olduğunuz işyerinin gereken yeterliliğe sahip olması durumunda başvuruyu onaylayacaktır.
  • Yüksekokulumuzda onayları tamamlanan formları staj yapacağınız kuruma onaylattıktan sonra, bir nüshasını, Kimlik fotokopisi, Müstehaklık belgesi, Staj Beyanname Dilekçesi ve Staj yapacağınız Kurum talep etmesi halinde Staj Sözleşmesi ile birlikte, duyuruda verilen tarih aralığı içerisinde Müdürlüğümüz Öğrenci İşleri bürosuna şahsen imza karşılığında teslim ediniz.
  • Staj yapacağınız kurumun istemiş olduğu sağlık taramalarını staja başlamadan en az bir ay öncesinden yaptırınız.

Ekler

2021-2022 Staj Defteri.pdf
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi.pdf
SHMYO STAJ YÖNERGESİ.docx
Staj Beyannamesi.docx
Staj Sözleşmesi.docx
Yaz Staj Başvuru Formu.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)