Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Doç. Dr. Ayten DİNÇ Müdür
Doç. Dr. Ahmet Ali BERBER Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Temel ERTUĞRAL Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BERBER Üye
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim UYSAL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Tamer YILDIRIM Üye
İrfan Mustafa IŞIN Y.O.Sek.Raportör

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)