Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yaşlı Bakımı Programı

Misyon

Programdan yararlanacak öğrencilerin, yaşlı bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olmalarını sağlamaktır.

Vizyon

Yaşlı bireylerin gereksinim duyduğu bakımı yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan ve sunan, yaşlı bireylerin sağlık standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan, yaşlı bakım hizmetlerini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip, çözüm üretebilen, analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

 

Yaşlı bakımı programının eğitim esası; yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır.

 

Yaşlı Bakımı Teknikeri İş Ve Görev Tanımları

2 Mayısı 2014 Tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede, Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğe göre Yaşlı Bakımı Teknikeri İş Ve Görev Tanımları şu şekildedir;

Yaşlı bakım teknikeri / Evde hasta bakım teknikeri

Yaşlı bireyler ile evde bakım gerektiren hastaların;

 1. Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden bakım gereksinimlerini değerlendirir. Günlük yaşam aktivitelerinin korunmasını, sürdürülmesini ve en üst düzeyde kullanmasını destekler.
 2. Diyetisyen tarafından önerilen beslenme programına uygun olarak besler, kilo takibi yapar ve değişiklikleri sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirir.
 3. Yaşam alanını kaza riski ve güvenlik yönünden değerlendirir, gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
 4. Sağlık ekibi tarafından planlanan tıbbi bakımı takip eder, tıbbi bakımın uygulanmasına yönelik problem tespit etmesi halinde sağlık meslek mensubuna durumu iletir.
 5. Ağız ve diş bakımı gibi günlük kişisel bakıma yardımcı olur. Yatağa bağımlı olma, hastalık veya engellilik nedenli bağımlılık durumlarında kişisel bakım ve temizlik uygulamalarını yerine getirir.
 6. Sağlık hizmetlerine ulaşmasına yardımcı olur, gerektiğinde refakat eder.
 7. Bakım veren aile üyelerini destekler.
 8. İstismardan korur, aileyi ve gerekli durumlarda ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir.
 9. Sosyal aktivitelere yönlendirir ve katılımını destekler.

 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Yaşlı hizmetleri bakımı meslek elemanı olmak isteyenlerin;

 1. Yaşlı insanlara hizmet etmeyi seven ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanan,
 2. İnsan sağlığı ve biyolojiye ilgili,
 3. Yaşlı ve yakınlarıyla empati kurabilen ve onların duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
 4. Sevecen, hoşgörülü, sabırlı, güler yüzlü,
 5. Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,
 6. Coşkulu, dikkatli ve işine özen gösteren,
 7. Sorumluluk sahibi, işbirliğine ve kişisel gelişime açık,
 8. Ruhsal ve fiziksel rahatsızlığı olmayan,kimseler olmaları gerekmektedir.

 

 

Mezunların İstihdam Alanları

Programdan mezun olanlar “Yaşlı Bakımı Teknikeri” unvanı almaktadırlar. Mezunlar; yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı alanlarıyla ilgili birimler, belediyeler, hastaneler, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, hospice (terminal dönemde bakılan yaşlı bakım evi), sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, palyatif bakım birimleri, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi yerlerde uzman gözetiminde çalışabilirler.

 

Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Çalışma ortamları hareketlidir. Gece ve/veya gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden, görev süreçlerinde yoğun stres ve fiziksel yorgunluk olabilir. Her zaman dikkatli olmak zorundadırlar. Çalışırken yaşlıların yakınları, sağlık personeli, meslektaşları ve gerekli hallerde farklı kurumlarla iletişim halindedirler.

 

Meslekte İlerleme

“Yaşlı Hizmetleri Bakımı” önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde Beslenme ve Diyetetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler. Yaşlı Hizmetleri Bakımı meslek elemanı olarak işe başlayanlar başarı durumlarına göre çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer alabilir ya da kendi işyerlerini açabilirler. Konusu ile ilgili tecrübelerinin olması ve kendilerini geliştirmiş olmaları iş bulma imkânına ve iyi ücret almalarına katkıda bulunur.

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)